Nákupní košík
Počet položek: 0
Celková cena: 0 Kč

Kontakt

Email :

info@labinfo.cz
labinfo@email.cz


Tel. : +420 603 444 563 

 
AKTUÁLNĚ


Heidolph-Inkubovaná chlazená
třepačka s orbitálním pohybem
Biohazard Laminár. box Flufrance
Centrifuga Llabofuge 400 R
Bioreaktor MBR AG. - 7 ltr. SS/G
Bioreaktor MBR AG - 16 ltr. Airlift
HPLC Delta Chrom SDS 30
Millipore filtrace - nerez 
...
 
APARATURNÍ DÍLY - APARATURY 


Reakční kotlíky 15-300 ltr.
Cylindrické kotlíky 10-100 ltr.
Cirkulační odparka  5 ltr. / hod.
Cirkulační odparka 10 ltr. / hod.
Cirkulační odparka 25 ltr. / hod.
Cirkulační odparka 50 ltr. / hod.
...


RŮZNÉ


Nuč smaltovaná 0,5 m2
Nuč vakuová nerez 0,35 m2
Nerezová film. odparka 0,7 m2
Nerezová film. odparka 1,0 m2
Reaktor smalt    30 L, 200 °C
Reaktor smalt  150 L, 200 °C
Reaktor nerez  150 L, 150 °C
Reaktor nerez  200 L, 200 °C

...


AKTUÁLNĚ V NABÍDCE:VISKOZIMETRY UBBELOHDE
Všechny typy
Cena bez DPH: 3 650,- 


TOPNÁ HNÍZDA LTHS

LTHS 100 

Cena bez DPH: 3 600,-Kč

LTHS 250
Cena bez DPH: 3 950,- Kč
LTHS 500
Cena bez DPH: 4 200,- Kč

VISKOZIMETR HOPPLER
Kuličkový vč. příslušenství

Cena bez DPH : 22 700,- 


NEREZOVÁ KAPILÁRA
Rozměr 2,5x0,5 mm
AISI 321, DIN 1.4641, 17 248
Cena bez DPH: 125,- Kč/mAUTOMATICKÉ
MIKROPIPETY

FIXNÍ
EPPENDORF 200 ul

Cena bez DPH: 1220,-
SOCOREX 50 ul
Cena bez DPH: 1450,-
DIALAB 50 ul

Cena bez DPH: 1180,-


STAVITELNÉ

GILSON PIPETMAN 2-20 ul
Cena bez DPH: 1 450,-
HTC 20-200 ul
Cena bez DPH: 1 350,-
PM 1000-5000 ul
Cena bez DPH: 1 800,-

HAMILTON SYRINGES
Plynotěsné, PTFE
Objem 1,25, 2,5, 5 a 10 ml
Cena bez DPH: 1 210,-


SOCOREX SYRINGES
Dávkovač "Pistole"

Sleva 50%


běžné plasty

Běžné plasty

PVC-U

   

výborná chemická odolnost 
dobré dielektrické vlastnosti 
odolnost proti stárnutí 
nízká nasákavost
odolnost proti kyselinám a zásadám

Polyvinylchlorid PVC-U (tmavošedý RAL 7011) 
Polyvinylchlorid je znám většinou pod označením PVC nebo novodur. Je to nejstarší a nejrozšířenější plastická hmota. Tento termoplast je dobře svařitelný i lepitelný, je také tepelně tvárný a to opakovaně. Teplota tvarování je od 120-140 st.C - nedoporučuje se tvarování za studena nebo pomocí infraohřevu. Na ochranu proti tepelnému rozkladu a UV záření je PVC stabilizován cínem - je možné jej použít i pro pitnou vodu.

Tepelná stabilita
PVC-U je stabilní v teplotě do +60 st.C, přičemž je nutno respektovat změny jeho vlastností v závislosti na teplotě.

Chemická odolnost
PVC-U odolává kyselinám , zásadám a všem běžným dezinfekčním roztokům. Odolává i alifatickým uhlovodíkům. Není odolný proti aromatickým rozpouštědlům.

Fyzikální vlastnosti
PVC-U je ve srovnání s jinými běžnými plasty samozhášivý a nenasákavý, dobře odolává povětrnostním vlivům i mikroorganismům a je fyziologicky nezávadný.

Použití
Nádrže, obklady nádrží, žlaby, potrubí pro chemický průmysl.

POLYPROPYLEN

vynikající chemická odolnost 
výborné dielektrické vlastnosti 
odolnost proti stárnutí 
nízká nasákavost

Polypropylén (světlešedý RAL 7032)
Polypropylén je termoplast skupiny polyolefinů. Je částečně krystalický a jeho hustota je výrazně nižší než u ostatních známých plastů. PP patří do skupiny nepolárních materiálů, jejich povrch není rozpustný a také nebobtná. Lepení je proto velmi obtížné, je však velmi dobře svařitelný. PP se vyznačuje vynikající chemickou odolností a vysokou teplotní zatížitelností. Pro průmyslové použití je proto PP zpravidla výhodnější než PVC.

Chemická odolnost: PP odolává kyselinám, zásadám a slabým rozpouštědlům. Není odolný proti oxidačním kyselinám.

Fyzikální vlastnosti: PP má ve srovnání s jinými běžnými plasty dobrou povrchovou tvrdost a dostatečnou pružnost při nízkých teplotách.
Dobře odolává povětrnostním vlivům i mikroorganismům, je fyziologicky nezávadný, bez použití speciálních přísad však není odolný proti UV záření.

Použití: Tvarovky a armatury, potrubní systémy, jímky, nádrže, bazény.

POLYETYLEN HD 100

        

vynikající chemická odolnost
použitelnost v extrémně nízkých teplotách
nenasákavost 
výborné dielektrické vlastnosti 
odolný proti vzniku a šíření napěťových trhlin

Polyetylen HD 100 (bílý/černý)
HD PE je krystalující materiál citlivý na UV záření, lehčí než voda, odolný proti nízkým teplotám. PE je zároveň mrazuvzdorný, zdravotně nezávadný a odolný proti působení rozpouštědel a většině chemikálií s výjimkou vysoce oxidačních kyselin. PE je snadno zápalný a lehce hořlavý.

Použití: Nádrže, jímky, rozvody pitné vody, nenáročné technické aplikace.

PTFE

       

vynikající chemická odolnost
výborná odolnost proti vysokým teplotám 
výborné dielektrické vlastnosti 
odolnost proti stárnutí 
nízká nasákavost a odolnost proti rozpouštědlům
dobré kluzné vlastnosti

PTFE (bílý)
Nejčastěji používaný zástupce rodiny fluoropolymerů. Vyniká vysokou chemickou odolností ve spojení s širokým rozmezím pracovních teplot (-260 až +260°C), malou zápalností a nízkým vývinem kouře při hoření. PTFE má i dobrou otěruvzdornost. Má vynikající elektroizolační vlastnosti i při vysokých kmitočtech. V přírodní barvě je bílý, na omak mastný, pružný s dobrou rázovou pevností. Má značný sklon k studenému toku při zatížení. Vyznačuje se vysokou molekulovou hmotností a obsahuje pouze atomy uhlíku a fluoru s vysokou pevností vazby, což určuje jeho charakteristické vlastnosti:

Tepelná stabilita: PTFE je stabilní v rozmezí teplot od -170°C do +250°C, přičemž je nutno respektovat změny jeho vlastností v závislosti na teplotě.Při vyšší teplotě nastává rozklad, který při měření hmotnostních ztrát je do teploty 380°C nepatrný. Od 380°C intenzita rozkladu roste a vznikají plynné rozkladné produkty, které ve styku se vzduchem a vzdušnou vlhkostí tvoří další sloučeniny. Jedním z plynů vznikajících při tepelném rozkladu je např. fluorovodík.

Chemická odolnost: PTFE odolává kyselinám, zásadám, solím i rozpouštědlům i za zvýšených teplot. Není odolný proti roztaveným alkalickým kovům, elementárnímu fluoru, roztoku sodíku v kapalném amoniaku a některým organicko-kovovým sloučeninám alkalických kovů. U plněných materiálů je chemická odolnost závislá na druhu použitého plniva.

Fyzikální vlastnosti: PTFE má ve srovnání s jinými běžnými plasty dobrou pevnost za vyšších teplot a dostatečnou pružnost při nízkých teplotách. Při tlakovém zatížení se nedrtí, má však sklon k tečení, přičemž stupeň deformace při daném napětí je závislý na době zatížení. Proto nemá při trvalém zatížení napětí převyšovat 10% pevnosti při dané teplotě. PTFE dobře odolává povětrnostním vlivům i mikroorganismům, je fyziologicky nezávadný i při implantaci do tkáně. Při vyšší dávce radioaktivního záření prudce degraduje.

Použití: Těsnění, ucpávky, potrubí pro chemický průmysl, speciální technické výrobky, vložky mezi pružiny automobilů, s výhradou pro nezatížená ložiska.