Nákupní košík
Počet položek: 0
Celková cena: 0 Kč

Kontakt

Email :

info@labinfo.cz
labinfo@email.cz


Tel. : +420 603 444 563 


AKTUALIZACE :  5/2018


MIMOŘÁDNÉ NABÍDKY

PODROBNOSTI V SEKCI 
( Katalog / Mimořádné nabídky )


 
AKTUÁLNĚ


Heidolph-Inkubovaná chlazená
třepačka s orbitálním pohybem
Biohazard Laminár. box Flufrance
Centrifuga Labofuge 400
Centrifuga Llabofuge 400 R
Inkubátor CO2 Heraeus - 210 ltr.
Bioreaktor MBR AG. - 7 ltr. SS/G
Bioreaktor MBR AG - 16 ltr. Airlift
Vakuová sušárna SPT 200
Vakuová sušárna Heraeus VT 5050 EKP
Vakuová sušárna Binder VDL 115
...
 
APARATURNÍ DÍLY - APARATURY 

Reakční kotlíky 15-300 ltr.
Cylindrické kotlíky 10-100 ltr.
Cirkulační odparka  5 ltr. / hod.
Cirkulační odparka 10 ltr. / hod.
Cirkulační odparka 25 ltr. / hod.
Cirkulační odparka 50 ltr. / hod.
...


RŮZNÉ



Nerezové filmové odparky
Reaktor smalt  30 litrů,200 °C
Reaktor smalt  250 ltr., 200 °C

Reaktor nerez  200 ltr., 200 °C

...


AKTUÁLNĚ V NABÍDCE:





VISKOZIMETRY UBBELOHDE
Cena bez DPH: 3 250,- 



VAKUOVÁ PUMPA BL 8P

Rotační olejová             
pomaloběžná - 8m3 / hod.
Cena bez DPH: 8
 600,- 




TOPNÁ HNÍZDA LTHS

LTHS 2000 - 2 400,- 
 






VISKOZIMETR HOPPLER
Kuličkový vč. příslušenství

Cena bez DPH : 15 700,- 







                                                                                 










 

Co znamená termín - repasovaný reaktor



                             


                               Standardně jsou provedeny tyto práce :


   Víko reaktoru
• demontáž víka, kontrola materiálu a přírub, povrchová úprava vnitřní / vnější

   Míchadlo 
• kontrola materiálu, povrchová úprava, výměna pohonu (v nevýbušném provedení )
 
   Ucpávka
• kontrola, v případě poškození výměna ucpávky

   Kotlík reaktoru
• kontrola materiálu a přírub, povrchová úprava vnitřní / vnější

   Duplikátor
• kontrola materiálu, výměna přírub pára / kondenzát

   Těsnění
•  výměna těsnění hlavní příruby a těsnění pro pracovní hrdla

    Ostatní
•  součástí dodávky je pasport tlakové nádoby


   Na zvláštní objednávku

• broušení / leštění povrchu, tryskání / balotina, izolace tlakové nádoby / duplikátoru
• MaR - měřící a regulační prvky dle požadavku / ovládací panel
• nerezové ventily a rozvody dle požadavku
• ohřev / chlazení - nerezový had
• revize el. zařízení / tlakové nádoby