Nákupní košík
Počet položek: 0
Celková cena: 0 Kč

Kontakt

Email :

info@labinfo.cz
labinfo@email.cz


Tel. : +420 603 444 563 


AKTUALIZACE :  5/2018


MIMOŘÁDNÉ NABÍDKY

PODROBNOSTI V SEKCI 
( Katalog / Mimořádné nabídky )


 
AKTUÁLNĚ


Heidolph-Inkubovaná chlazená
třepačka s orbitálním pohybem
Biohazard Laminár. box Flufrance
Centrifuga Labofuge 400
Centrifuga Llabofuge 400 R
Inkubátor CO2 Heraeus - 210 ltr.
Bioreaktor MBR AG. - 7 ltr. SS/G
Bioreaktor MBR AG - 16 ltr. Airlift
Vakuová sušárna SPT 200
Vakuová sušárna Heraeus VT 5050 EKP
Vakuová sušárna Binder VDL 115
...
 
APARATURNÍ DÍLY - APARATURY 

Reakční kotlíky 15-300 ltr.
Cylindrické kotlíky 10-100 ltr.
Cirkulační odparka  5 ltr. / hod.
Cirkulační odparka 10 ltr. / hod.
Cirkulační odparka 25 ltr. / hod.
Cirkulační odparka 50 ltr. / hod.
...


RŮZNÉNerezové filmové odparky
Reaktor smalt  30 litrů,200 °C
Reaktor smalt  250 ltr., 200 °C

Reaktor nerez  200 ltr., 200 °C

...


AKTUÁLNĚ V NABÍDCE:

VISKOZIMETRY UBBELOHDE
Cena bez DPH: 3 250,- VAKUOVÁ PUMPA BL 8P

Rotační olejová             
pomaloběžná - 8m3 / hod.
Cena bez DPH: 8
 600,- 
TOPNÁ HNÍZDA LTHS

LTHS 2000 - 2 400,- 
 


VISKOZIMETR HOPPLER
Kuličkový vč. příslušenství

Cena bez DPH : 15 700,-                                                                                  


 

cirkulační vakuová odparka 10 litrů / hod.
Aparatura je instalována v nosné ocelové konstrukci  se stavěcími paticemi pro zajištění horizontální polohy. Odparka se skládá z odpařovací a kondenzační sekce.
Hlavní částí odpařovací sekce je varná baňka . Do spodního hrdla baňky je namontován cirkulační nástavec  a do něj zespodu ponorný spirálový bojler DN 200 s teplosměnnou plochou 0,3 m2. Z boku cirkulačního nástavce je připojen rohový ventil DN 25 , který slouží k plnění aparatury zpracovávaným médiem. Na varné baňce je osazen skleněný teploměr. Spodní strana ponorného výměníku je vybavena třemi tubusy. Dva boční slouží pro přívod topné páry  a odvod kondenzátu. Prostřední tubus slouží k vypouštění zahuštěného zbytku přes vypouštěcí ventil DN 25 . Mezi vypouštěcí tubus a ventil je vřazena tvarovka T  s připojeným skleněným kohoutem DN 15 . Tímto kohoutem lze přivzdušňovat nepatrným množstvím vzduchu a tím zamezit případnému vzniku utajeného varu.

Páry odcházejí z varné baňky vzhůru frakčním válcem  s náplní skleněných Raschigových kroužků Tato náplň, sloužící k zachycení případných odletujících kapek, je uložena ve válci na skleněné nosné desce . Druhá deska se ukládá nahoru na vrstvu náplně k zamezení možného přeletu jednotlivých Raschigových kroužků do kondenzační sekce při náhlé změně tlakových poměrů v odparce. Skleněnými oblouky  přecházejí páry dále do spirálového chladiče s teplosměnnou plochou 1,5 m2 . Destilát stéká do vakuové předlohy  a dále přes uzavírací kulový kohout DN 25  do jímací baňky . Jímací baňka má u dna výpust s vypouštěcím ventilem DN 25  a na víku  zavzdušňovací kohout . Do boční stěny vakuové předlohy  je napojena nástřiková trubice  pro přívod vakua,  jež je dále spojena přes ventil s odbočkou  s dochlazovačem vakua 0,6 m2. Odbočka ventilu je propojena potrubím DN 25  s jímací baňkou kvůli možnosti odběru destilátu během provozuPřipojení odparky 10 l/hod na zdroje energie:

  • topné médium, obvykle topná pára o max. přetlaku 0,15 MPa, se připojí na přívod topného bojleru  nejlépe tlakovou hadicí řádně zajištěnou hadicovou sponou. Odvod kondenzátu se připojí na přírubu DN 25 odvaděče kondenzátu . Jiný způsob vytápění (např. teplonosným olejem, horkou vodou apod.) je nutno řešit zvlášť. Potrubí přívodu a odvodu teplonosného média se připojí přes vhodné kompenzátory na obě koncovky spirálového ponorného bojleru.

  • chlazení, obvykle chladící voda, se připojí na spodní přívod chladiče a spodní přívod dochlazovače  vhodnou hadicí řádně zajištěnou hadicovou sponou. Odpady chladící vody z horních přívodů chladiče a dochlazovače se provedou obdobným způsobem.

  • vakuum se připojí na skleněnou olivku  umístěnou na dochlazovači  hadicí, vhodnou pro vakuový provoz, řádně zajištěnou hadicovou sponou.

 

 

  • Cena odparky :  98 000,- Kč ( bez DPH a montáže )        

          Typ těsnění : PTFE - teflon